Avortaments de repetició

Els avortaments de repetició són una patologia que, segons estableix la Societat Espanyola de Fertilitat (organització que assessora a nivell estatal sobre qüestions relacionades amb la fertilitat), es reconeix després de patir en tres o més ocasions embarassos interromputs per avortaments espontanis. Aquest tipus d’avortament els pateix un 15% de la població, percentatge de risc que augmenta quan ja ha succeït en alguna ocasió amb anterioritat.

En aquests casos s’estableix un problema d’esterilitat de la parella. Els òvuls de la dona són fecundats, iniciant-se així el procés de gestació, però aquest procés no finalitza amb èxit. La reiterada interrupció de l’embaràs, més enllà d’augmentar les probabilitats que es repeteixi de nou, és una mostra evident que existeix algun problema, ja sigui per un factor masculí o femení, que s’ha de tractar i intentar buscar una solució.

Forts dolors a la zona abdominal, acompanyats de febre i sensació de debilitat, o l’aparició d’un sagnat abundant, són alguns símptomes que poden fer veure a una dona que està patint un avortament. Si la situació és tan reiterativa que assoleix l’estat d’avortament de repetició es recomana iniciar les proves mèdiques el més aviat possible per tal de poder detectar el problema i intentar posar-li remei.

Per intentar buscar la solució el primer que s’ha de fer és establir la causa que provoca aquesta situació. Els avenços en les tècniques de reproducció assistida ofereixen una àmplia varietat d’opcions per intentar solucionar aquestes dificultats, però per tal de saber la millor manera de fer-hi front s’ha de realitzar un bon diagnòstic. L’equip mèdic de CIRH, després d’analitzar els resultats de les proves, podrà orientar-te per saber quina és la opció més idònia per intentar aconseguir l’embaràs.

Què són els avortaments de repetició?

Els avortaments de repetició són una de les causes d’esterilitat que poden dificultar a una dona l’objectiu de quedar-se embarassada. Segons la Societat Espanyola de Fertilitat, s’estableix que una dona pateix avortaments de repetició quan acumula tres o més avortaments espontanis. Aquest tipus d’avortament es relaciona amb la pèrdua d’un embaràs de forma natural en les primeres 20 setmanes de gestació.

S’estima que, en la població en general, la taxa d’avortaments espontanis és d’un 15% aproximadament. Quan la dona ja ha tingut un avortament prèviament, aquesta possibilitat augmenta fins el 18%, i quan ja s’ha produït la situació sues o més vegades prèviament, arriba al 25-30%.

És en aquest punt en el que mèdicament es considera un cas d’avortament de repetició. Els experts aconsellen una sèrie de proves concretes per els casos d’avortaments de repetició, que ja comentarem unes línies més avall. En els casos en els que s’arribi a aquesta situació, s’aconsella començar a fer aquests estudis el més aviat possible.

En els casos d’avortament el símptoma que acostuma a aparèixer primer i que normalment espanta més és el sagnat vaginal. Per sagnat no ens referim a taques vermelles, sinó a una quantitat abundant de sang. Però no és l’únic, ja que la dona també pot percebre forts dolors que no són habituals. Aquests dolors poden aparèixer en la zona abdominal, agreujats amb febre o sensació de debilitat. Quan la dona embarassada nota aquests símptomes és aconsellable que opti per visitar al seu ginecòleg.

Per què es tenen avortaments recurrents?

Quan un embaràs no evoluciona correctament i es veu interromput abans d’arribar al moment del part és perquè existeix algun problema, i encara més en els casos en els que aquesta situació sigui reiterada. L’obesitat materna i les malalties associades com la hipertensió arterial o la diabetis són alguns dels factors de risc que poden provocar aquests avortaments. A més a més, un embaràs múltiple ja és de per si més complicat, pel que el risc de patir una interrupció encara és més gran.

Més enllà d’aquests aspectes, hi ha diversos factors que poden provocar la interrupció de l’embaràs. En alguns casos poden aparèixer factor immunològics que provoquen el refús de l’organisme cap a l’embrió en el moment de la implantació, situació que impossibilitaria la correcta evolució de l’embaràs. En un 5% de les parelles es detecta, després de dur a terme un anàlisi del cariotip abans d’iniciar el tractament, algun problema cromosòmic en alguns dels membres. Factors anatòmics com les alteracions uterines, miomes o septes, també poden provocar avortaments de repetició.

Més enllà de l’obesitat materna comentada abans, hi ha altres factor endocrins que també poden afectar, com per exemple el síndrome d’ovaris poliquístics o els nivells alterats d’hormones tiroidals o de glucosa. Problemes amb la coagulació sanguínia que predisposen a la dona a patir trombosis també poden convertir-se en un inconvenient, sempre que es produeixi durant la formació de la placenta.

Més enllà de l’alteració en el cariotip, hi ha un altre factor, com és l’edat, que pot provocar els avortaments de repetició.

En la dona s’ha pogut demostrar de manera evident que l’edat altera la qualitat dels òvuls, augmentant el risc d’anomalies genètiques a partir dels 35 anys.

L’edat de l’home, si és més gran de 45 o 50 anys, pot ser un factor que no ajudi en l’objectiu d’aconseguir un embaràs. No per falta de quantitat d’espermatozous, sinó per la seva qualitat. A partir d’aquesta edat la fragmentació de l’ADN dels espermatozous és més comuna i hi ha més casos d’avortaments de repetició degut a aquesta anomalia

Quin estudi s’ha de realitzar en aquestes parelles?

En el camp de la reproducció assistida hi ha diferents proves per poder detectar els problemes que afegeixen dificultats en l’objectiu d’aconseguir l’embaràs. En els casos en els que els impediments radiquen en avortaments de repetició, tenint en compte les causes comentades que els provoquen, l’equip mèdic pot realitzar quatre tipus de proves. Amb elles podran focalitzar el problema i, posteriorment, ser més concrets en la personalització del tractament per a cada cas.

La primera l’hem comentat una mica més amunt, la determinació dels cariotips en sang perifèrica dels dos membres de la parella. Els resultats d’aquesta prova sovint són sorprenents, ja que els membres de la parella desconeixen, fins que arriba el moment de rebre els resultats, que pateixen alguna alteració. Per tal de detectar aquestes alteracions s’han de buscar de manera intencionada i concreta, pel que és una prova molt esclaridora quan es presenten aquests problemes.

Per poder detectar els problemes relacionats amb les alteracions e l’úter es realitzen proves d’imatge. Les tres més comunes són la histerosalpinografia, l’ecografia o la histerocòpia, tot i que en algunes ocasions, en funció dels resultats obtinguts, l’equip mèdic considera necessària altres proves com la ressonància magnètica. Amb la observació dels resultats obtinguts, l’equip mèdic pot detectar, en els casos que existeixi, alguna anomalia uterina.

Els factors endocrins, immunològics i la predisposició a la trombosi són problemes que normalment es poden desvetllar amb una analítica completa.

Per acabar, el principal factor masculí que hem comentat, la fragmentació de l’ADN espermàtic, es pot analitzar aplicant una prova denominada Comet Test. En cas de detectar una fragmentació de doble cadena elevada es pot realitzar una tècnica anomenada Fertile Microfluïts, que s’usa per seleccionar espermatozous que no tinguin aquesta fragmentació. El FISH en els espermatozous, permet analitzar el material genètic de la cèl·lula. En ocasions, tambés es pot realitzar una biòpsia testicular per dur a terme un estudi de meiosis, un procés de divisió de les cèl·lules reproductores, aïllant així les que contenen alteracions.

Quin és el tractament?

A CIRH estudiem cada cas de manera personalitzada, pel que és molt complicat fixar un tractament abans de no tenir informació, sense saber els detalls de cada situació. Sempre posem a la disposició de la pacient a un equip multidisciplinari (endocrins, ginecòlegs, andròlegs i psicòlegs), per poder analitzar en profunditat cada cas.

Després d’analitzar els resultats obtinguts de les proves, ells seran els que recomanaran el tractament a seguir més apropiat per a cada pacient.

Les nostres pacients, en cas de necessitar-lo, sempre poden comptar amb el servei de suport psicològic de la clínica i enes l casos en els que pateixis avortaments de repetició, aquesta ajuda és molt útil per aconseguir reduir l’estrés dels pares. La gestació emocional d’aconseguir l’embaràs i veure com de manera reiterada s’interromp abans de finalitzar pot ser una tasca complicada.

Per intentar tractar els casos d’avortament de repetició hi ha diferents tractaments que poden ajudar a aconseguir un embaràs evolutiu que finalitzi en el naixement del bebè. En funció dels resultats obtinguts, l’equip mèdic proposa una opció o una altra. Pels casos en els que la causa sigui alguna alteració hormonal s’inicia un tractament específic per corregir-les.

Quan l’alteració es focalitza en l’endometri, una histeroscòpia quirúrgica pot ajudar a esclarir i solucionar el problema. Amb aquest procediment clínic l’equip mèdic pot estudiar les funcions i la forma de l’endometri visualitzant el coll uterí, el seu interior i les obertures de les trompes de Fal·lopi. Si hi ha algun pòlip o adherències es pot resoldre. Una altra opció pot ser el tractament amb hiperina, un anticoagulant que pot ajudar a minimitzar els efectes provocats per la presència d’alteracions en alguns factors de coagulació.

Per últim, el diagnòstic genètic preimplantacional dels embrions és un estudi que es realitza als embrions en la fase de blastocist (5 dies d’evolució), depenent de la qualitat i quantitat embrionària, amb la intenció d’estudiar el seu material genètic. Amb una biòpsia de cada un dels embrions es poden detectar malalties genètiques, tenint la possibilitat de seleccionar els embrions sans per tal de realitzar la posterior transferència.

Els avortaments de repetició són causa d’esterilitat que pot tenir diferents orígens. El primer pas és establir si procedeix d’un factor masculí o femení. Per esclarir aquests dubtes inicials es poden realitzar diferents proves.

Un anàlisi de sang complet pot permetre detectar causes endocrines, immunològiques, així com la predisposició a la trombosi, factors que poden causar els problemes d’avortaments de repetició.

Determinar els cariotips en sang perifèrica ens pot servir per localitzar problemes en ambdós membres de la parella. És una prova que ens permet identificar tant el factor masculí com el femení, i que els seus resultats poden ser molt esclaridors degut a l’habitual ignorància per part de la parella dels problemes que pot mostrar.

Si el factor és masculí també pot provenir d’una fragmentació de l’ADN espermàtic. Aquesta dificultat es pot detectar amb el Test Cometa, el FISH per estudiar alteracions genètiques en els espermatozous o amb la realització d’un estudi de meiosis, un procés amb el que es divideixen les cèl·lules reproductores. Si els problemes provenen d’un factor femení l’alteració normalment es localitza en l’úter, que es pot analitzar amb una histerosalpinografia, una ecografia o una histeroscòpia.

Els tractaments que poden ajudar a minimitzar les alteracions que poden provocar els avortaments de repetició depenen de la causa que els provoca. Pot ser suficient amb un tractament per compensar un desajust hormonal, que pot provocar obesitat materna, síndrome d’ovaris poliquístics o els nivells alterats d’hormones tiroidals o de glucosa. D’altra banda, un tractament amb heparina també pot ser molt importnat per minimitzar els riscos de trombosi i posterior mort fetal.

Les alteracions en l’endometri es poden detectar amb una histeroscòpia quirúrgica, i amb el diagnòstic genètic preimplantacional es pot analitzar el component genètic dels embrions i millorar l’elecció de l’embrió a transferir, assegurant la seva correcta composició genètica.

Descobreix ara com podem ajudar-te

Per a estudiar el teu cas i oferir-te una solució personalitzada, t’oferim un estudi complet de fertilitat amb el nostre Pla Diagnòstic Inicial.

Sol·licitar cita
Obrir xat
1
Hola,
En què et podem ajudar?