Preservació de la fertilitat per raons socials2020-11-24T15:58:41+00:00

Preservació de la fertilitat per raons socials

Si avui ets una dona de menys de 40 anys i encara sents que no ha arribat el moment de tenir fills, bé sigui perquè no tens parella o per altres motius personals, però, no obstant això, tens clar que en un futur vols ser mare, és important que coneguis les oportunitats que existeixen.

La fertilitat femenina decau de manera accentuada a partir dels 35 anys, però actualment hi ha la tècnica de preservació de la fertilitat —l’anomenada vitrificació d’oòcits—, que permet assegurar que, si ho necessites, en un futur podràs disposar dels teus òvuls conservats en les mateixes condicions que estan avui, i així podràs ajornar la decisió de ser mare.

Què és la vitrificació d’oòcits?

La vitrificació és una tècnica de congelació ultraràpida amb la qual s’impedeix la formació de cristalls de gel que farien malbé les membranes i altres estructures internes de l’oòcit. La taxa de supervivència dels oòcits a la descongelació està al voltant del 77-91 %.

En quins casos es recomana la vitrificació

  • Dones amb càncer que rebran tractament de quimioteràpia o radioteràpia.
  • Dones amb malalties autoimmunes que necessiten tractament amb quimioteràpia o radioteràpia.
  • Dones que seran sotmeses a cirurgies que afecten els ovaris (a causa d’una endometriosi, quists ovàrics benignes, etc.).
  • Dones decidides a posposar la maternitat per raons socials (principalment, manca de parella) que volen conservar la qualitat dels seus òvuls.
  • Parelles contràries a l’existència d’embrions sobrers per les implicacions ètiques que això implica.

Fases de la tècnica

El procés necessita una estimulació ovàrica amb hormones i posterior aspiració dels oòcits mitjançant una punció fol·licular, realitzada al quiròfan i sota sedació. Vitrifiquem els oòcits utilitzant unes solucions específiques, es carreguen en palletes (d’1 a 3 per palleta) i se submergeixen en nitrogen líquid a una temperatura de −196 °C. Emmagatzemem les palletes amb els oòcits vitrificats, perfectament identificades, en tancs de nitrogen líquid o vapor durant el temps que sigui necessari.

Quan la dona decideix recuperar els seus oòcits per cercar l’embaràs, els descongelem i inseminem amb semen de la parella o de donant.

Congelació d’òvuls, per què?

La fertilitat disminueix amb l’edat i l’ideal és tenir els fills jove, atès que el risc de complicacions o de dificultats per aconseguir-ho és inferior, però si no és el moment adequat per motius personals, llavors disposes d’alternatives com la vitrificació d’oòcits, amb la qual cosa disminueixes la pressió del rellotge biològic i hi guanyes en tranquil·litat.

Amb la vitrificació d’oòcits, podem ajornar la decisió de ser mare amb els teus òvuls amb la tranquil·litat que, quan arribi el moment, en el cas que necessitis recórrer a una tècnica de reproducció assistida, tinguis les mateixes probabilitats de quedar-te embarassada que les que tens ara i disminuir així la pressió del rellotge biològic.

Al CIRH disposem d’un servei específic de preservació de la fertilitat, consultable a www.timefreeze.es.

Descobreix ara com podem ajudar-te

Per a estudiar el teu cas i oferir-te una solució personalitzada, t’oferim un estudi complet de fertilitat amb el nostre Pla Diagnòstic Inicial.

Sol·licitar cita