Preservació de la fertilitat en pacients oncològics2020-11-24T16:04:22+00:00

Preservació de la fertilitat en pacients oncològics

Tant en homes com en dones, la majoria de les patologies oncològiques associades a tractaments de quimioteràpia i radioteràpia poden afectar la fertilitat del pacient.

A diferència dels homes, les dones neixen amb totes les cèl·lules reproductores (oòcits) de què disposaran al llarg de la seva vida reproductiva. En néixer, disposem d’1-4 milions d’oòcits, però, amb l’edat, aquest nombre va disminuint. Als 37 anys, disposem d’uns 25.000 oòcits i, posteriorment, se n’accelera molt més la pèrdua fins arribar al període de la menopausa.

Els tractaments oncològics de quimioteràpia i radioteràpia causen una disminució importantíssima de la reserva d’oòcits —en alguns casos, completa—, la qual cosa pot donar lloc a una fallada ovàrica prematura o a problemes greus de fertilitat.

Moltes dones amb algun tipus de càncer o que pateixen esclerosi múltiple o malalties autoimmunes (com el lupus o l’artritis reumatoide) necessiten sotmetre’s a tractaments de quimioteràpia i radioteràpia que comprometen la seva fertilitat. En aquestes situacions, i també en el cas de dones que seran sotmeses a cirurgies que afectin els ovaris (per endometriosi, quists ovàrics benignes, etc.), les possibilitats de preservació de la fertilitat prenen una importància extraordinària.

Què és la vitrificació d’oòcits?

La vitrificació és una tècnica de congelació ultraràpida amb la qual s’impedeix la formació de cristalls de gel que farien malbé les membranes i altres estructures internes de l’oòcit. La taxa de supervivència dels oòcits a la descongelació està al voltant del 77-91 %.

En quins casos es recomana la vitrificació

  • Dones amb càncer que rebran tractament de quimioteràpia o radioteràpia.
  • Dones amb malalties autoimmunes que necessitin tractament amb quimioteràpia o radioteràpia.
  • Dones que seran sotmeses a cirurgies que afectin els ovaris (a causa d’una endometriosi, quists ovàrics benignes, etc.).
  • Dones decidides a posposar la maternitat per raons socials (principalment, manca de parella) que volen conservar la qualitat dels seus òvuls.
  • Parelles contràries a l’existència d’embrions sobrers per les implicacions ètiques que això implica.

Fases de la tècnica

El procés requereix una estimulació ovàrica amb hormones i posterior aspiració dels oòcits mitjançant una punció fol·licular, realitzada al quiròfan i sota sedació. Vitrifiquem els oòcits utilitzant unes solucions específiques, es carreguen en palletes (d’1 a 3 per palleta) i se submergeixen en nitrogen líquid a una temperatura de −196 °C. Emmagatzemem les palletes amb els oòcits vitrificats, perfectament identificades, en tancs de nitrogen líquid o vapor durant el temps que sigui necessari.

Quan la dona decideix recuperar els seus oòcits per cercar l’embaràs, els descongelem i inseminem amb semen de la parella o de donant.

Tinc temps de congelar els meus òvuls abans d’iniciar la quimioteràpia?

La prioritat de les pacients és començar el tractament de quimioteràpia o radioteràpia al més aviat possible. Per aquest motiu, és fonamental obtenir el nombre suficient d’oòcits en un període molt breu de temps. Gràcies als fàrmacs antagonistes de l’hormona GnRH i a la pauta d’estimulació ovàrica de protocol curt, el tractament de vitrificació es pot iniciar en qualsevol moment del cicle menstrual. Així, entre la primera visita i l’extracció dels òvuls no passen més de 14-16 dies. Una vegada completat, la pacient ja es pot sotmetre al tractament de quimioteràpia o radioteràpia.

Descobreix ara com podem ajudar-te

Per a estudiar el teu cas i oferir-te una solució personalitzada, t’oferim un estudi complet de fertilitat amb el nostre Pla Diagnòstic Inicial.

Sol·licitar cita