Preservació de la fertilitat masculina

En la societat actual, el projecte de tenir fills cada dia queda més relegat a un segon pla. Els projectes laborals, la recerca d’una estabilitat que ara es considera molt més necessària que abans i molts altres aspectes provoquen una demora que sovint pot comportar problemes per aconseguir l’objectiu de ser pares.

Normalment, el rellotge biològic es relaciona molt amb les dones, però per als homes també passa el temps. És per això que la preservació de la fertilitat masculina és una opció que també s’ha de tenir en compte en els casos en què l’arribada del nadó desitjat es va ajornant.

Aquest objectiu s’aconsegueix criopreservant el semen, tècnica amb la qual es poden conservar els gàmetes masculins sense alterar-ne les característiques i mantenint-ne intacta la qualitat mentre arriba el moment d’intentar ser pare. Aquesta pot ser una decisió pròpia que s’escull sense cap tipus de condicionant, però també pot venir supeditada per motius que no es troben a l’abast de l’home.

La congelació del semen es realitza amb un procés específic. Es fa de manera lenta, mesclant la mostra de semen amb un crioprotector que protegeix les membranes dels espermatozoides i evita que es malmetin durant el procés. La mostra s’introdueix uns minuts en vapors de nitrogen i després s’emmagatzema a −196 ºC en tancs de nitrogen líquid o vapor.

En la majoria de casos en què no es tracta d’una decisió personal, l’elecció d’aquesta possibilitat ve recomanada pel metge. Aquest consell es dona quan l’home s’ha de sotmetre a un tractament mèdic que pot afectar la qualitat del semen, com un procés de quimioteràpia o radioteràpia.

Què és la preservació de la fertilitat masculina?

La preservació de la fertilitat és una tècnica que, en general, s’associa a les dones. És cert que la qualitat dels òvuls pateix un descens més pronunciat a partir dels 35 anys, però els homes també experimenten un descens de la qualitat del semen. En el seu cas, la incidència no està tan específicament marcada en una edat concreta, sinó que es produeix de manera més progressiva.

La congelació del semen és una tècnica de laboratori que, a través de la congelació d’una mostra de semen, permet mantenir inalterats i en perfectes condicions els gàmetes masculins. D’aquesta manera, la mostra no pateix cap deteriorament amb el pas del temps i permet, en els casos en els quals el projecte de ser pare s’ajorna, mantenir la qualitat del semen per a un futur intent d’embaràs.

Aquesta tècnica és especialment recomanada per a tots aquells homes que es troben en edat fèrtil i que volen preservar la seva fertilitat per optar a tenir fills. Aquesta opció es pot prendre per decisió pròpia, en els casos en què altres projectes personals propiciïn posposar ser pare, o, a vegades, ve recomanada per un metge. Els casos en què l’opinió mèdica té rellevància solen ser per minimitzar els possibles efectes d’un tractament mèdic al qual s’hagi de sotmetre el pacient.

En què consisteix la preservació de la fertilitat masculina?

La preservació de la fertilitat masculina és possible gràcies a la congelació del semen. La conservació dels espermatozoides permet mantenir-los en un estat òptim al banc de semen perquè es puguin fer servir en un futur.

Per poder comptar amb una mostra de qualitat en el moment d’emprar-la, el més important és que en el moment de congelar-la compleixi els criteris desitjats. Una vegada crioconservada, la mostra es manté intacta, sense perdre qualitat, fins que s’hagi de fer servir. Es coneixen casos d’embaràs amb una mostra que feia més de dues dècades que era congelada.

Hi ha casos en els quals la conservació de la fertilitat es realitza per recomanació mèdica. Els pacients oncològics que s’han de sotmetre a un tractament de quimioteràpia o radioteràpia poden veure afectada la seva qualitat seminal, per la qual cosa s’aconsella que, si en un futur el pacient vol ser pare, congeli prèviament una mostra de semen per poder preservar la seva fertilitat.

Els homes que pateixen una lesió medul·lar també poden congelar el seu semen. En aquests casos, les seves mostres es poden obtenir mitjançant l’electroestimulació o la vibroestimulació, o a través de la biòpsia testicular o biòpsia del tub, que connecta els testicles amb els vasos deferents pels quals circula el semen, l’epidídim.

Un home que es vol sotmetre a una vasectomia pot fer el mateix abans de la intervenció. D’aquesta manera, tot i que no podrà tenir fills sense l’ajut d’un tractament de reproducció, si en un futur vol ser pare amb el propi semen optarà a aconseguir-ho amb ajuda mèdica.

Per a la tranquil·litat de les pacients, a CIRH és habitual congelar una mostra de semen abans del tractament de fecundació in vitro. Així, se n’obté una reserva i s’evita la pressió de saber que és imprescindible tenir una mostra en fresc el dia que s’obtenen els òvuls.

Com és el procés de la congelació?

La congelació del semen s’aconsegueix a través de la congelació de la mostra, seguint un procés específic. Es fa de manera lenta, mesclant la mostra de semen amb un crioprotector que protegeix les membranes dels espermatozoides i evita que es malmetin durant el procés. La mostra s’introdueix uns minuts en vapors de nitrogen i després s’emmagatzema a −196 ºC en tancs de nitrogen líquid o vapor.

Per realitzar un procés de crioconservació de semen no és necessari que l’home segueixi cap tractament previ amb cap medicació. Tan sols haurà de facilitar la mostra semen després d’un període d’abstinència sexual d’entre 1 i 3 dies. Aquesta abstinència és necessària per poder obtenir una mostra amb més recompte espermàtic i volum seminal.

Una vegada obtinguda la mostra, l’equip de biòlegs n’analitzen la qualitat al laboratori amb un seminograma. Si després de l’anàlisi es confirma que la qualitat és òptima, es mescla el semen amb un crioprotector i s’introdueix en unes palletes, que se segellen, etiqueten i es desen en un tanc de nitrogen líquid o vapor a −196 ºC.

Les mostres de semen es mantenen congelades i emmagatzemades en aquests tancs fins que arriba el moment en què l’home les vol fer servir per realitzar un tractament de reproducció assistida per ser pare.

La qualitat de la mostra abans de ser congelada és fonamental per garantir la bona qualitat de la mateixa una vegada descongelada, però també és molt important realitzar correctament el procés. És bàsic dur a terme la congelació en una clínica de reproducció assistida amb l’equip mèdic i de laboratori especialitzat.

Si es fa servir una mostra de semen congelat, disminueixen les probabilitats d’aconseguir un embaràs?

Les taxes d’embaràs que s’obtenen amb les mostres de semen congelat n’avalen el seu ús, atès que ofereixen la mateixa garantia d’èxit del procés. Amb aquesta tècnica, es mantenen en bones condicions les característiques de la mostra fins al moment de la utilització, per la qual cosa el semen és igual de vàlid que abans de ser congelat.

La tècnica de congelació d’espermatozoides s’ha consolidat entre les opcions que tenen els homes per conservar la qualitat del seu semen sense alterar-ne les característiques. Fins i tot molts pacients que inicien un tractament de reproducció assistida amb semen propi congelen part de la seva mostra per a futurs tractaments, bé sigui per intentar-ho novament després d’un resultat negatiu o bé per cercar un segon nadó.

A més, quan es realitza un tractament amb semen de donant, ja sigui una inseminació artificial o una fecundació in vitro, la mostra que es fa servir en el moment de la fecundació s’ha descongelat prèviament, i es manté igualment la taxa d’embaràs que s’aconseguiria si la mostra no hagués estat congelada amb anterioritat.

L’interès per mantenir la qualitat dels gàmetes no es limita únicament a la dona. Si bé és cert que, des d’un punt de vista ginecològic, la pèrdua de qualitat dels òvuls està més pautada i es pot planificar més, la qualitat dels espermatozoides també pot disminuir amb el pas dels anys. Cada vegada més homes pregunten per la preservació de la fertilitat masculina i opten per congelar mostres de semen.

Hi ha diverses raons per les quals es pot estar interessat a congelar els espermatozoides. A vegades respon a una petició per poder preservar la fertilitat sense por de les conseqüències de prorrogar la cerca de l’embaràs, però també pot respondre a una qüestió mèdica. Així mateix, també s’opta per congelar semen abans del tractament de fecundació in vitro, per evitar la pressió d’haver de tenir una mostra en fresc el dia que s’obtenen els òvuls.

El procediment és fàcil i gens invasiu per a l’home, que tan sols ha de deixar la mostra després de passar entre 1 i 3 dies d’abstinència sexual. Una vegada entregada, els biòlegs s’encarreguen de processar la mostra al laboratori, congelar-la i emmagatzemar-la en tancs d’hidrogen líquid o vapor a −196 ºC.

En aquests tancs, la mostra manté en bones condicions les seves característiques fins al dia de la descongelació per fer-la servir en un tractament de reproducció assistida. Arribat aquest moment, la qualitat de la mostra que s’emprarà és la mateixa que en el moment de ser congelada, per la qual cosa les probabilitats d’èxit del tractament són les mateixes que si s’utilitzés semen en fresc.

Per garantir una bona qualitat de la mostra de semen en el moment de descongelar-la, la qualitat inicial és tan important com el correcte procediment per obtenir-la. És molt important aconseguir la mostra en una clínica de reproducció assistida per poder-la entregar als especialistes com més aviat millor.

Descobreix ara com podem ajudar-te

Per a estudiar el teu cas i oferir-te una solució personalitzada, t’oferim un estudi complet de fertilitat amb el nostre Pla Diagnòstic Inicial.

Sol·licitar cita