Infertilitat femenina i proves mèdiques per a ella

Els problemes de fertilitat són molt més comuns del que a gent es pot imaginar. Cada vegada més parelles tenen dificultats per aconseguir un embaràs, ja sigui per un problema d’ella o d’ell. Per identificar el problema de fertilitat de la parella és important realitzar diferents proves amb un especialista, i en aquesta ocasió repassarem les proves mèdiques orientades a detectar els problemes d’ella.

Les causes d’infertilitat femenina poden ser molt diverses, més enllà de la coneguda per a majoria, l’edat. Si la situació és aquesta, amb previsió, la solució es troba a la es mans de la dona. Per tal de mantenir les possibilitats de ser mare en un futur amb els propis òvuls la millor solució és optar per la congelació d’oòcits.

Els problemes de fertilitat poden aparèixer per malalties de l’ovari o l’úter (en alguns casos per qüestions hereditàries, degut a anomalies genètiques o cromosòmiques). La més comuna d’aquestes, tot i que malgrat això no és tant coneguda com hauria de ser, és l’endometriosi, malaltia que moltes dones pateixen sense saber-ho. Alteracions en la capacitat ovulatòria, anomalies a les Trompes de Fal·lopi o patologies com la menopausa precoç són alguns dels exemples que poden dificultar l’objectiu de la maternitat.

Degut a aquesta diversitat és important demanar visita amb un especialista i realitzar totes les proves necessàries per tal de poder detectar el problema. Un cop s’hagi aconseguit identificar quina és la causa de la infertilitat, l’equip mèdic podrà orientar a la pacient cap el millor tractament possible per el seu cas.

Què és la infertilitat femenina?

Actualment, quasi 2 de cada 10 parelles tenen dificultats per aconseguir l’embaràs. En tots els casos és molt important realitzar un bon diagnòstic a través de la realització d’algunes proves mèdiques, que ens ajudaran a indicar el tractament de reproducció assistida idoni.

La infertilitat afecta pràcticament igual a l’home i la dona. En 3 de cada 10 casos, a més a més, són els dos membres de la parella els que pateixen algun problema que els genera dificultats per aconseguir l’embaràs. A CIRH preferim parlar de causes d’infertilitat de la parella, ja que, en qualsevol procés relacionat amb la fertilitat, els dos membres han d’estar involucrats durant el procés per intentar aconseguir un embaràs.

Quan els problemes de fertilitat apareixen per un factor femení es pot percebre per una anovulació, que impossibilita la gestació, o bé la no evolució del procés de l’embaràs. En algunes ocasiones l’òvul pot haver arribat a ser fecundat però, per algun motiu, l’embaràs no aconsegueix finalitzar amb el desitjat naixement, ja sigui per un error d’implantació o altres causes.

La infertilitat es pot diferenciar en dos tipus, la primària, que són els casos en els que la dona mai ha pogut ser mare, i la secundària, que són els casos en els que després d’haver aconseguit ser mare en una ocasió anterior, el segon fill no arriba per problemes de fertilitat.

En qualsevol cas, és fonamental la mateixa implicació per part de l’home i de la dona durant tot el procés. Ambdós es realitzaran anàlisis i proves per tal de trobar una solució el més aviat possible i poder donar un pas més cap el somni de ser pares.

Quines són les causes de la infertilitat de la dona?

En el cas d’una dona, els motius relacionats amb la dificultat per aconseguir l’embaràs poden estar relacionats amb diferents factors, de tipus ovàric, genètic, tubàric, uterí, etc. Tot i això, cada vegada hi ha més casos  en els que el principal problema és l’edat. A partir dels 35 anys la qualitat ovàrica d’una dona descendeix de manera notòria i, amb el ritme de vida habitual que portem avui en dia, moltes dones arriben a aquesta edat sense haver iniciat el procés de la maternitat.

Aquest és un problema al que s’ha de fer front amb un cert marge de temps. En aquests casos, es pot preveure la demora en el temps de projecte de la maternitat pel que, en el cas que sigui així, el més recomanable és optar per la congelació d’òvuls. A CIRH contem amb el nostre programa de congelació d’òvuls, pot informar-te’n aquí.

Més enllà d’aquesta variable provocada pel pas del temps, hi ha diverses malalties relacionada amb els ovaris o l’úter (algunes d’elles són hereditàries, provocades per anomalies genètiques o cromosòmiques) que poden afectar a la fertilitat de la dona. L’endometriosi, per exemple, afecta quasi a la meitat de les dones que pateixen problemes per aconseguir la gestació d’un embaràs. Provoca forts dolors pelvians i menstruals.

Una anomalia en l’estructura uterina o l’aparició d’un factor tubàric també són un problema que pot provocar una dificultat en l’objectiu de ser mare. Qualsevol nomalia a les Trompes de Fal·lopi pot provocar infertilitat.

Si ens centrem en els problemes ovàrics podem trobar el síndrome d’ovaris poliquístics, freqüent en els casos en els que la dona no aconsegueix ovular, o la menopausa precoç (quan apareix abans dels 40 anys).

Quin tipus de proves mèdiques es realitza ella?

La reproducció assistida ha ajudat a milers de dones de tot el món a aconseguir el seu desitjat embaràs. El primer pas, molt important, abans d’iniciar el tractament, és realitzar algunes proves mèdiques per tal de poder analitzar els resultats i que l’equip mèdic pugui escollir el tractament més adequat per a cada cas.

Com hem comentat abans, hi ha diferents factors que poden ser la causa del problema de fertilitat. Per aquest motiu, en tots els casos és necessari realitzar un anàlisi complet que inclourà algunes de les següents proves mèdiques.

Un anàlisi hormonal, amb el que s’estudien les hormones més implicades en la reproducció, les anomenades FSH (foliculoestimulants) i LH (luteïnitzant) o la HAM. Aquesta informació ens permet conèixer el número d’ovòcits dels que disposa la dona i saber amb la màxima exactitud quina és la seva capacitat ovulatòria.

Una ecografia és una altra prova molt comí i que ofereix molta informació a l’equip mèdic. Ofereix la possibilitat de veure la forma de l’úter i l’estat de l’endometri (la zona en la que els embrions s’implantaran). Amb aquesta imatge es poden descartar patologies que dificultin la implantació de l’embrió, com per exemple la endometriosi. S’avaluen també els ovaris, incloent un recompte de fol·licles antrals que ens ofereix també una idea de l’estat de la reserva ovàrica.

L’histersalpinografia, també anomenada radiografia de les trompes, és una prova que, realitzada 3 o 4 dies després del sagnat menstrual, ens permet veure la forma interna de l’úter i de les trompes, així com també saber si aquestes es troben obstruïdes o són permeables.

Per acabar, amb una histeroscòpia s’aconsegueix diagnosticar i solucionar malformacions en l’úter, com pòlips o miomes que dificulten l’embaràs. Aquesta prova no es realitza rutinàriament, només en aquells casos en els que es pugui sospitar d’alguna malformació uterina. Segons cada cas, aquest examen es realitzarà amb anestesia local o general.

Què determinen les diferents proves mèdiques?

La realització d’aquestes proves mèdiques és molt important per a poder dictaminar l’origen del problema de fertilitat. Com hem vist, amb aquestes proves es pot analitzar una gran varietat d’aspectes que afecten a la fertilitat femenina. Els nivells hormonals de la dona, la qualitat dels òvuls o l’estat de l’aparell reproductor. No sempre s’hauran de realitzar totes les proves que existeixen. El metge especialista serà qui aconselli a quines proves s’ha de sotmetre la dona.

En funció dels resultats, els especialistes poden determinar quin tractament és el més indicat per aconseguir ser mare. A falta de valorar la capacitat fèrtil de la parella masculina (en cas que n’hi hagi) els resultats obtinguts amb aquestes proves poden ajudar a descartar o considerar determinats tractaments.

Una opció per tal de decidir quina és la millor opció per a cada pacient és avaluar la necessitat de comptar amb una donant d’òvuls per tal d’aconseguir l’embaràs. Aquesta variable es considera necessària en funció de l’edat de la pacient i també en els casos en els que exsiteixi un fallo ovàric.

Aquelles dones que ja compten amb algunes d’aquestes proves fetes recentment (ja sigui algunes de les que hem indicat aquí o altres que poden ajudar a l’equip mèdic a discernir amb quin tractament es poden aconseguir més bons resultats) poden entregar-les al nostre equip mèdic. Així, facilitaran l’anàlisi personalitzat del seu cas i també permetrà als especialistes avançar en el prediagnòstic i poder iniciar el tractament de manera més immediata.

Les múltiples causes que poden provocar infertilitat femenina fan que existeixi una gran varietat de proves mèdiques per elles. Poder comptar amb diferents valors com ara resultats d’exàmens ofereix als especialistes la possibilitat de ser més precisos en el diagnòstic de cada cas i, d’aquesta manera, poder decidir amb més exactitud quin tractament és el més idoni per a cada pacient.

Les proves prèvies a l’inici d’un tractament són molt importants ja que, com hem destacat, ofereixen una gran quantitat d’informació a l’equip mèdic. En el cas en el que la dona tingui algun problema de fertilitat moltes de les proves es centren en els ovaris i l’úter.

A traves d’aquestes proves es pot realitzar un anàlisi hormonal per tal d’avaluar les hormones FSH i LH i obtenir informació sobre la capacitat d’ovular de la dona. Amb una ecografia també es pot obtenir informació rellevant sobre la reserva ovàrica, més enllà d’observar l’úter i l’estat de l’endometri. La histeroscòpia ofereix també ofereix informació sobre la cavitat uterina permetent detectar malformacions que poden afectar a la capacitat d’aconseguir un embaràs.

Les Trompes de Fal·lopi juguen un paper molt important en el procés d’aconseguir un embaràs, pel que l’anàlisi del seu estat també pot ajudar a desestimar diagnòstics previs. Amb una radiografia de les trompes es pot conèixer el seu estat amb gran exactitud.

Quan l’equip mèdic ha establert si la pacient pot iniciar un tractament amb els seus propis òvuls o necessita una donant (en els casos de fallo ovàric o quan la pacient té certa edat), l’especialista pot anar precisant quines possibilitats de tractament té la pacient. Les tècniques de reproducció assistida han augmentat les possibilitats per ser mare i, per aconseguir l’èxit, és important seleccionar bé el tractament a seguir. Per això és tant important la personalització del cas de cada pacient.

Descobreix ara com podem ajudar-te

Per a estudiar el teu cas i oferir-te una solució personalitzada, t’oferim un estudi complet de fertilitat amb el nostre Pla Diagnòstic Inicial.

Sol·licitar cita