Anticoncepció masculina: la vasectomia

Quan un home té clar que no voldrà tenir fills, bé sigui perquè ja ha aconseguit descendència i no en voldrà més o perquè per les raons que sigui no vol tenir fills, té una solució quirúrgica que li garanteix, amb gran efectivitat, evitar embarassos no desitjats. Ens referim a la tècnica de la vasectomia o anticonceptiu masculí.

Aquesta és una tècnica senzilla, que no necessita hospitalització i que es realitza amb anestèsia local, amb una durada aproximada de 15 minuts. Els efectes secundaris són mínims, com l’aparició d’hematomes, un dolor testicular lleu i, excepcionalment, petites infeccions tractables amb antibiòtic.

La vasectomia o anticonceptiu masculí és la tècnica més eficaç per evitar tenir fills. La intervenció secciona i lliga els conductes deferents, cosa que impossibilita la presència d’espermatozoides en l’ejaculació. L’absència d’espermatozoides en el semen fa impossible un posterior embaràs, motiu pel qual, excepte en casos puntuals en els quals la intervenció es reverteix de manera natural, la garantia d’èxit és molt alta.

Més enllà d’aquests casos en els quals, de manera natural, es produeix una repermeabilització espontània, amb una nova intervenció quirúrgica també es pot revertir la vasectomia, tot i que les garanties d’èxit no són tan elevades: hi ha molts factors que influeixen en la unió correcta dels conductes deferents. D’altra banda, les noves tecnologies també ofereixen altres maneres de preservar les possibilitats d’una futura paternitat abans de sotmetre’s a una vasectomia.

La vasectomia és la tècnica anticonceptiva masculina més consolidada. Una senzilla intervenció quirúrgica secciona i lliga els conductes deferents per evitar que el semen contingui espermatozoides.

Què és la vasectomia?

L’anticoncepció masculina és possible gràcies a la tècnica de la vasectomia. És un mètode anticonceptiu quirúrgic que consisteix en la secció i lligadura dels conductes deferents, la funció dels quals és transportar els espermatozoides fins als conductes ejaculadors. Amb aquesta intervenció, s’aconsegueix que el semen ejaculat no contingui espermatozoides i s’elimina, així, qualsevol possibilitat d’aconseguir un embaràs.

És una tècnica molt consolidada que es du a terme de manera ambulatòria, amb anestèsia local i ràpida de fer —acostuma a durar aproximadament uns 15 minuts. Després de la intervenció, el pacient se’n pot anar a casa seva i, durant una setmana, haurà d’evitar fer esforços físics excessius per facilitar la cicatrització.

Una vegada realitzada la intervenció, per poder garantir que l’objectiu és efectiu, s’han de deixar passar unes 25 ejaculacions. Passat aquest període s’efectua el seminograma postvasectomia, però abans de confirmar l’efectivitat de la intervenció és aconsellable seguir fent servir altres mètodes anticonceptius per evitar riscos d’embaràs. Una vegada superat aquest temps, es comprova la pèrdua de fertilitat, corroborada per l’absència d’espermatozoides en l’ejaculació.

Aquestes ejaculacions de marge responen a la possibilitat que, malgrat la intervenció, en els conductes encara hi quedin espermatozoides vius, per la qual cosa, en una relació sexual, encara hi podria haver la possibilitat de deixar embarassada la dona.

Quines són les conseqüències de la vasectomia?

La vasectomia és el mètode anticonceptiu masculí més fiable, atès que s’evita la circulació dels espermatozoides i se n’impossibilita l’expulsió en l’ejaculació. Per aquest motiu, la conseqüència més directa serà l’esterilitat de l’home, tot i que és important recordar que no serà immediata. Fins i tot després de l’operació, quedaran alguns espermatozoides circulant en el líquid seminal. Per això, els dies següents, fins que no es realitzi un seminograma postoperació que ho ratifiqui, serà necessària la utilització d’altres mètodes per evitar un embaràs no desitjat.

És un sistema molt definitiu, tot i que això no vol dir que sigui difícil revertir el tall dels conductes. Tan sols hi ha una manera de “desfer” la vasectomia i és una operació quirúrgica bastant complexa, que consisteix en la repermeabilització microquirúrgica dels conductes deferents. Tot i això, en els casos que la casuística personal canviï i després de realitzar-se una vasectomia l’home vulgui tenir fills, hi ha altres opcions per poder solucionar la situació.

A través de tractaments de reproducció assistida, és possible aconseguir un embaràs sense la necessitat de revertir la intervenció, com, per exemple, amb la fecundació in vitro. En aquest cas, els espermatozoides es poden obtenir amb una biòpsia testicular.

Pel que fa als riscos que té, és una operació molt segura i la immensa majoria dels homes no tenen cap problema. Els efectes secundaris més comuns en aquesta intervenció són l’aparició d’hematomes i dolor testicular lleu i, rarament, les infeccions, tot i que acostumen a ser molt lleus i tenen fàcil solució amb antibiòtics.

Quina probabilitat d’embaràs hi ha amb la vasectomia?

Malgrat que és un mètode molt efectiu, la vasectomia no és infal·lible; per tant, la probabilitat d’embaràs després de l’operació no és mai del 0 %. A pesar d’això, si se segueixen les indicacions de l’especialista, les probabilitats d’embaràs espontani degut a la repermeabilització espontània dels conductes deferents són mínimes.

És important remarcar que la finalitat de l’operació és no permetre el pas dels espermatozoides dels testicles a la uretra, però, després de la intervenció, és possible que en continuïn quedant alguns en el líquid seminal, que s’estima que s’expulsen després d’aproximadament 25 ejaculacions. Per tal que no hi hagi imprevistos, pots anar al teu metge perquè et faci exàmens i t’avisi quan pots deixar de fer servir mètodes anticonceptius.

Més enllà d’aquest risc ineludible, en alguns casos, mínims, la repermeabilització espontània dels conductes deferents ocorre de manera natural, però el percentatge de casos que experimenten aquesta situació és molt excepcional.

Com es reverteix la vasectomia?

La vasectomia pot ser reversible. Si un home vol recuperar la fertilitat, la pot revertir mitjançant una vasovasostomia, una intervenció quirúrgica amb la qual es tornen a unir els conductes separats per una vasectomia. Però així com la intervenció de secció i lligadura dels conductes ofereix una efectivitat pràcticament absoluta, l’èxit d’aquesta intervenció depèn de molts factors, el principal dels quals és el temps transcorregut entre la vasectomia i la reversió d’aquesta.

No obstant això, per prevenir un possible canvi de casuística personal i optar a un futur embaràs per ser pare, l’home té opcions per preservar la seva fertilitat. Abans de la intervenció li poden congelar el seu semen i, d’aquesta manera, tenir espermatozoides propis conservats per intentar una possible futura paternitat. A més, com hem comentat anteriorment, una vegada realitzada la vasectomia, també es poden obtenir espermatozoides amb una biòpsia testicular per poder-los utilitzar en posteriors tractaments de fecundació in vitro.

La vasectomia o anticonceptiu masculí permet evitar amb una seguretat quasi total un embaràs no desitjat. Amb aquesta intervenció, molt consolidada en el sector mèdic, s’evita que l’ejaculació contingui espermatozoides, ja que se seccionen els conductes a través dels quals es desplacen.

Amb la vasectomia o anticonceptiu masculí, se secciona el conducte a través del qual es traslladen els espermatozoides, cosa que n’impossibilita la presència en l’ejaculació.

No obstant això, és important tenir present que, tot i l’elevada efectivitat de la intervenció, l’efecte no és immediat. Els metges recomanen unes 25 ejaculacions per poder tenir garanties de l’absència d’espermatozoides. Així mateix, també recomanen que, passat aquest nombre d’ejaculacions, l’home vagi al seu metge per fer-se els exàmens oportuns per poder confirmar que ja no és necessari continuar fent servir mètodes anticonceptius.

Una vegada passat aquest període, en un percentatge molt petit, també es poden revertir els efectes de l’operació per causes naturals. En els casos en els quals l’home canviï d’opinió i decideixi, un temps després, intentar tenir un fill, també pot revertir la vasectomia o anticonceptiu masculí amb una nova intervenció quirúrgica o bé pot extreure espermatozoides amb una biòpsia testicular —seguint després un tractament de reproducció assistida per cercar l’embaràs.

També hi ha la possibilitat de preservar la fertilitat masculina abans de l’operació, en previsió d’un possible futur canvi d’opinió. Congelant una mostra de semen es pot conservar en bones condicions per, més endavant, fer servir els espermatozoides per intentar aconseguir un embaràs, novament, amb una tècnica de reproducció assistida.

Descobreix ara com podem ajudar-te

Per a estudiar el teu cas i oferir-te una solució personalitzada, t’oferim un estudi complet de fertilitat amb el nostre Pla Diagnòstic Inicial.

Sol·licitar cita
Obrir xat
1
Hola,
En què et podem ajudar?